Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

2008 vs. COVID-19 és az autóipar

A jelenlegi válság egyes részei rettenetesen ismerősnek tűnnek, míg más szempontok alapján vizsgálva a helyzetet teljesen újszerű, példa nélküli dolgokat láthatunk. Vessük össze a nagy recesszió és a korona-összeomlás közötti hasonlóságokat és különbségeket. Noha a koronavírus időszaki adataink egyelőre még korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, a nagy recesszió adatai alapján mégis levonhatunk következtetéseket arra vonatkozóan, hogy merre haladnak majd a jelenlegi folyamatok a jövőben. Nézzük a teljes gazdaságra is kiemelt hatást gyakorló ágazatot, az autóipart, és annak két meghatározó szereplőjét: Egyesült Államok és Németország.

A két válság

Az alábbi grafikon az Egyesült Államok teljes eladását mutatja 2007 és 2020 között.

Hasonlóságok
  • 2008-ban és 2020-ban sem volt teljes a járműértékesítés 9 millió darab alatt.
  • Mindkét válság előtt stabil volt a járművek értékesítése, és az egyes válságok bekövetkezése azonnali visszaesést okozott.
  • Mindkét esetben visszaépült a járművek értékesítése.
Különbségek
  • 2008-ban a járművek értékesítése meredeken visszaesett, és több éven keresztül lefelé haladt. A mélyponton a járművek értékesítése csak a válság előtti szint 60%-át tette ki. 2020-ban az eladások óriásit zuhantak, néhány hónap alatt csaknem 50%-ot esve.
  • Hasonlóképpen, a piaci visszaépülés is eltérő, sebességében mindenképp. A nagy recesszió után az eladások lassan elkezdtek visszakúszni az eredeti szintre, azonban csak 2014-ben érték el a recesszió előtti szintet, 6 évvel a válság kezdete után. 2020-ban viszont az eladások alig 6 hónappal a válság kezdete után újra elérték a válság előtti szintet.
Következtetések

A 2020-as gyors fellendülés ellenére az autógyártók nem optimisták. Emlékeznek arra, milyen nehéz volt visszajutniuk a válság előtti értékesítési adatokhoz, és sok gyártó ezt nem élte túl. Ezenkívül az igazi szakemberek úgy vélik, hogy ez a gyors visszaépülés csak annak köszönhető, hogy közel hat hónapig nem volt eladás, mindenki megoldotta a régen tervezett vásárlását, de nem lesz új kereslet a piacon. Az autógyártók arra számítanak, hogy ezután a hirtelen fellendülés után az autóipar maradandóan visszaesik egy sokkal alacsonyabb szintre. 2008 után az autógyártók komoly lépéseket tettek annak érdekében, hogy megvédjék magukat a jövőbeli válságoktól, elsősorban a megnövekedett készpénztartalékok és likviditás, valamint kialakított hitelkeretek révén, ha szükségük van rá. Ez most ebben az időszakban komoly segítséget jelent számukra.

Das Auto

Az amerikai autóipar sorsa komoly azonosságokat mutat egyik legnagyobb versenytársával, a német autóiparral összehasonlítva. Németország ipara nagyon gyorsan kilépett a nagy recesszióból, főleg az exporterősődés segítségével. 2010-re Németország 20%-kal növelte exportját a válság előtti szituációhoz képest.

Főként az USA-ba és Kínába irányuló export növekedése, valamint a termelés belföldi növekedése volt tapasztalható.

A COVID-19 miatt az egész Európára kiterjedő személygépkocsi-piac 43%-kal esett vissza 2020 január-júniusában, szemben az Egyesült Államok 23%-ával, valamint Kína 27%-ával. A termelés Németországon belül 40%-kal csökkent, az elmúlt 45 év legalacsonyabb szintjét produkálva ezzel. Természetesen ez hatással volt az exportra is, amely ugyanolyan ütemben esett vissza abban az időszakban. Bár a Kína felé irányuló export még mindig biztató, az már biztosra vehető, hogy nem lesz olyan gyors és meglepő kilábalás e téren sem, mint 2008-ban volt. Az autóipar Németország GDP-jének 5%-át képviseli (az Egyesült Államokban ez csak 2,7%), így ennek komoly következményei lehetnek a teljes gazdaságra nézve, ha a jelenlegi fellendülés után újabb visszaesés következik, mivel az ősszel tapasztalt enyhe fellendülés nem pótolja az év elején elszenvedett súlyos veszteségeket.

A luxus az luxus

Kicsit több mint egy évvel ezelőtt a lehetséges recesszió képe már megjelent a szakemberek írásaiban, pedig vírushelyzetről még hallani sem lehetett, ráadásul a baljós előrejelzések különösen érintették az autóipart. Az autógyártók világszerte számos baljóslatú mutató miatt kezdtek aggódni, mert emlékeztek a nagy recessziót követő megpróbáltatásokra. Az ABC News 2019 augusztusi cikkében közzétett interjúk szerint „Az összes luxusgyártó szenvedett a legutóbbi recesszióban … hiszen a luxus az, amiről legelőször mondanak le az emberek, ha baj van.”

Ez az állítás logikus: ha az emberek kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, akkor sokkal kevésbé valószínű, hogy olyasvalamire költenek, amire nincs szükségük. De mi van azokkal az emberekkel, akik még mindig megengedhetik maguknak a luxust? Nos, más tényezők tartják vissza őket. Jim O’Donnell, a BMW North America vezérigazgatója 2009-ben kijelentette: „Azt hiszem, egyesek még mindig megengedhetik maguknak a luxust, de ha Ön egy vállalat vezérigazgatója, és elbocsátja az embereket, akarja-e hogy bárki vezetni lássa, mondjuk éppen az új BMW 7-esét?” 2009-es logikája ma is megalapozott, talán még inkább a válság jellege miatt. Olyan sok ember szenved – fizikailag, mentálisan, anyagilag -, hogy a siker bármilyen jelét felmutatók gauche-nak és érzéketlennek tűnnek.

Állami beavatkozás

A luxusautók piacának 2020-as helyzetéről továbbra is nagyon kevés adatunk van. Ennek ellenére a nagy recesszió néhány lehetséges forgatókönyvet adhat a történésekhez, például a kormányzati beavatkozások menetéről. 2008-ban és 2009-ben a világ kormányai segítettek a „selejtezésben” és ösztönözték támogatásaikkal az embereket arra, hogy új járműveket vásároljanak. Ez a kormányzati beavatkozás jelentősen tompította a válság reálisan várt hatását, és eltolta az autópiacot az alacsony haszonkulcsú, tömegautók irányába. A prémium kategóriájú gépjárműpiac – amely nagy befektetéssel, magas haszonkulcsú modell alapján működik – nem tudott haszonélvezője lenni ennek az állami beavatkozásnak.

Amíg 2008-ban az Egyesült Államok kormánya belépett és megmentette az ország legnagyobb cégeit, köztük a General Motors és a Chrysler cégeket, jelenleg még nem tudjuk, hogy lesznek-e ezúttal is mentőakciók, és azt sem, hogy milyen formában jelennek majd ezek meg a piacon. Európában több kormány ígéretet tett arra, hogy szükség esetén hitelek, közvetlen kifizetések vagy akár államosítás révén segítséget nyújtanak az autógyártóknak. A nagy recesszió óta a kormányok határozottan populistábbá váltak. Ezért nincs okunk azt hinni, hogy a kormány beavatkozása megváltozik, vagy ismét eltolódik a tömegpiac felé. Az egész autóipar nagy harcban áll és egy valami nem kérdés: a luxuspiac emelkedése különösen meredek lesz.