Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

A közösségi média védelme Floridában

Hétfőn Florida precedenst teremtett azzal, hogy első államként olyan törvényt hozott, amely jelentősen korlátozza a 14 év alatti lakosok közösségi médiához való hozzáférését. Ez az úttörő jogszabály, amelyet Ron DeSantis kormányzó írt alá, az egyik legszigorúbb intézkedés, amelyet egy állam hozott a fiatalok védelmére irányuló folyamatos országos erőfeszítésekben, hogy megvédjék a fiatalokat a közösségi médiaplatformok által jelentett potenciális mentális egészségügyi és biztonsági veszélyektől.

A törvény konkrétan megakadályozza, hogy bizonyos közösségi hálózatok 14 év alatti gyermekek számára fiókokat hozzanak létre, és előírja azon fiókok megszüntetését, amelyekről ismert vagy feltételezhető, hogy kiskorú felhasználók tulajdonában vannak. Ezen túlmenően előírja, hogy a platformoknak szülői beleegyezést kell kérniük, mielőtt 14 és 15 éves személyek számára fiókot biztosítanának.

DeSantis kormányzó sajtótájékoztatóján méltatta a törvényt, mint olyan eszközt, amely segíti a szülőket az online tevékenység „nehéz terepén” való eligazodásban, hangsúlyozva, hogy a túlzott eszközhasználat nem segíti a gyermekkor egészséges fejlődését, sőt kijelentette: „A közösségi média számos módon károsítja a gyermekeket”, kiemelve a törvényjavaslat célját, hogy a szülőket képessé tegye gyermekeik jobb védelmére.

Ez a jogalkotási lépés nem mentes a vitáktól, és várhatóan alkotmányos kihívásokba ütközik a fiatalok információhoz való jogával és a vállalatok terjesztési jogaival kapcsolatban. Mindez annak nyomán történik, hogy más államokban több szövetségi bíró is hasonló, bár kevésbé korlátozó online biztonsági törvényeket állított le a szólásszabadság megsértésére hivatkozva. Ezek az ügyek, amelyeket gyakran a NetChoice-hoz hasonló technológiai iparági csoportok keresetei váltottak ki, aláhúzzák a kiskorúak közösségi médiahasználatának szabályozására irányuló törekvéseket övező összetett jogi környezetet. Az ilyen jogszabályok bevezetése aláhúzza a közösségi média káros hatásai miatti egyre növekvő aggodalmat. A tanulmányok és az anekdotikus bizonyítékok összefüggést mutatnak a tartós közösségi médiahasználat és az olyan problémák között, mint a szorongás, a depresszió és a fiatalok torz önértékelési érzése. Ezek a platformok, amelyeket arra terveztek, hogy megragadják és fenntartsák a felhasználók figyelmét, gyakran irreális szépség-, siker- és boldogsági normáknak teszik ki a gyerekeket, ami hozzájárul az érzelmi és pszichológiai zavarokhoz.

Florida új törvényének következményei túlmutatnak az egyéni jóléten, és szélesebb körű üzleti következményeket is magukban foglalnak. A közösségi médiavállalatoknak most azzal a kihívással kell szembenézniük, hogy e szabályozásoknak való megfelelés érdekében robusztus korellenőrzési mechanizmusokat vezessenek be. Ennek elmulasztása jelentős jogi és pénzügyi következményekkel járhat, és a kiskorú felhasználókkal kapcsolatos politikáik és gyakorlatuk átértékelésére kényszerítheti őket.

Emellett a törvény az online terek agresszívebb szabályozása felé mutató növekvő tendenciát tükrözi, jelezve a közösségi médiaplatformok működésének lehetséges változásait az Egyesült Államokban. Miközben az olyan államok, mint Florida, bátor lépéseket tesznek a kiskorúak védelme érdekében a közösségi média vélt ártalmaitól, a technológiai iparnak meg kell találnia a kényes egyensúlyt a felhasználók védelme és a szabad véleménynyilvánításhoz és az információhoz való hozzáféréshez való jog fenntartása között. E jogalkotási törekvés eredménye precedenst teremthet a jövőbeli szabályozásokra az egész országban, és a következő generációk digitális tájképét alakíthatja.