Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

Az egyetemi válság (1. rész)

A felsőoktatás az amerikai társadalom alapvető eleme. Gyakran tekintik a főiskolai, egyetemi diplomát a sikeres karrier és az anyagi stabilitás előfeltételének. Az elmúlt évtizedben azonban a tandíjak az egekbe szöktek, így sok amerikai számára a felsőoktatás egyre kevésbé elérhető. Ez a tendencia jelentős hatással van az amerikai gazdaságra, amit ebben a sorozatban fogunk megvizsgálni.

Okok

A főiskolai, egyetemi tandíjak emelkedéséhez több tényező is hozzájárul, ezek közül az egyik legjelentősebb a felsőoktatás állami támogatásának csökkenése. Számos tagállam szűkítette a felsőoktatás állami finanszírozását, így ezek az intézmények kénytelenek a tandíjakra támaszkodni, hogy fedezni tudják kiadásaikat. Ennek eredményeképpen a diákok költségei jelentősen megnőttek, ami megnehezíti az alacsony jövedelmű családokból származó tanulók számára a felsőoktatásban való részvételt.

A tandíjak emelkedéséhez hozzájáruló másik tényező az adminisztratív költségek növekedése. Ahogy a főiskolák és egyetemek bővítették az adminisztratív személyzet létszámát, úgy nőttek a hallgatóknak nyújtott támogató szolgáltatások díjai is. Emellett az egyetemek technológiai újításokat, például online tanulási platformokat finanszíroznak, ami jelentős tőkebefektetést igényel.

A forprofit főiskolák térnyerése szintén hozzájárul a tandíjköltségek növekedéséhez. A forprofit oktatási intézmények az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, de gyakran lényegesen magasabb tandíjat számítanak fel, mint a hagyományos főiskolák és egyetemek. Ennek az oka, hogy a forprofit főiskolákat nem a közjó, hanem – mint a nevéből is látszik – a profit motiválja, ezért elegendő bevételt kell elérniük ahhoz, hogy fedezni tudják kiadásaikat és emellett nyereséget termeljenek részvényeseiknek.

A kár

Az emelkedő egyetemi tandíjak az amerikai gazdaságra is jelentős hatással vannak. Mindenekelőtt korlátozzák sok amerikai számára a felsőoktatáshoz való hozzáférést. A tandíjak növekedésével az alacsony jövedelmű családok gyermekei egyre nehezebben engedhetik meg maguknak a főiskolai, egyetemi tanulmányokat. Ez pedig állandósítja a szegénység körforgását, mivel ezek a diákok nem képesek megszerezni a modern munkaerőpiacon való versenyhez szükséges készségeket és tudást, ami a helytálláshoz elengedhetetlen. Másodszor, az egyetemi, főiskolai tandíjak emelkedése hozzájárulnak Amerikában a hallgatók egyre súlyosabb eladósodásához is, hiszen sok diák kénytelen nagy összegű diákhitelt felvenni a költségek fedezésére, és ez az adósság igen csak nyomasztó teher lehet. Évekig, ha nem évtizedekig is eltarthat, amíg a felvett diákhiteleket visszafizetik, ami jelentős hatással van a pénzügyi jólétükre.
Végül, a felsőoktatási tandíjak emelkedése az amerikai gazdaság egészére nézve is negatív hatással van, mivel egyre több diák kénytelen nagy összegű hitelt felvenni a tanulmányai folytatásához. Így ők jóval kevesebbet is tudnak költeni, tehát kevésbé valószínű, hogy lakást, autót, vagy más árut és szolgáltatást vásárolnak, ami lassíthatja a gazdasági növekedést.

Összefoglalva, az egyetemi, főiskolai oktatás emelkedő költségei jelentős problémát jelentenek napjaink amerikai társadalmának. Korlátozza a felsőoktatáshoz való hozzáférést, állandósítja a szegénység körforgását, hozzájárul a növekvő diákadósság-válsághoz, és negatív hatással van az amerikai gazdaság egészére. Ezen gondok megoldásához a felsőoktatás finanszírozásának új módjait kell megvizsgálni, például a kormányzati támogatás növelését, vagy a köz- és magánszféra közötti új együttműködési formák létrehozását. Az adminisztratív költségek csökkentésén is dolgozni kell, és elő kell mozdítani a technológiai újítások használatát a hatékonyság növelése érdekében. Csak ezekkel a lépésekkel biztosítható, hogy minden amerikai hozzáférjen a szükséges oktatáshoz és készségekhez, ami a 21. században elengedhetetlenül szükséges a boldoguláshoz.