test
Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

Keresletváltozás és függetlenedés az automatizálási szakemberek piacán

A post-pandémiás időszak megmozgatta az automatizálás iránti keresletet, mely hosszú távon várhatóan még tovább fog növekedni, elsősorban a munkaerőhiány és az emelkedő költségek miatt. Ezen belül a programozható logikai vezérlők, PLC-k piaca az előrejelzések szerint 2024-ig évente várhatóan 3,7%-ot fog nőni, a globális piacának értéke pedig – mely 2021-ben 12,04 milliárd USD volt – 2027-re várhatóan eléri a 15,79 milliárd USD-t. Az automatizálási ipar a drasztikus mértékű termelékenység felé halad, amelyet az energiahatékonyság elérése, a magas színvonalú tervezés, a kifinomult gépi vizualizációs feladatokat ellátó kezelőpanelek új generációja, és a rendkívül szigorú biztonsági előírások ösztönöznek.

Ebben a folyamatban a valódi tudással és tapasztalattal rendelkező informatikus, ezen belül is az automatizálási szakemberek, mérnök programozók iránti kereslet – mely már évtizedek óta meghaladja a minőségi piaci kínálatot – tovább növekedett. Ezek a szakemberek az elmúlt években több piaci szereplő számára is sok esetben szinte elérhetetlenné váltak. Az automatizálási piacon a fejlődés, sőt mára a megmaradás egyik kulcspontjává az informatikai fejlesztés vált, ezért ha az ehhez szükséges kiemelt tudással rendelkező szakemberek területén a megoldás nem biztosított az adott vállalat számára, akkor nem lehetséges az elvárt előrelépés sem.

Piaci változások: új típusú szakemberigény a megrendelői oldalon

Az automatizálási piacon a pandémiát követően tovább erősödött a verseny, a jelentős piaci részesedéssel rendelkező szereplők az ügyfélkörük növelése érdekében arra összpontosítanak, hogy a tevékenységi körük bővítése mellett új piacokon, egyre több országban legyenek jelen. A termelékenység növelése az érintett vállalatokat stratégiai együttműködésekre, illetve a technológia fejlesztéseken túl a munkaszervezésben nagyfokú mobilitására is ösztönözte. E tendenciák hátterében a mindenkori profitközpontú gondolkodás mellett jelentős részben a pandémia és a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus hatása okozta kényszerű nemzetközi ellátási lánc átszervezési folyamatok is jelen vannak. Ez pedig a vállalatok automatizálási szakemberekkel szembeni igényének jelentős változását is magával hozta. A korábbi erőteljesen szabályozott munkavállalói státuszban megvalósuló foglalkoztatás helyett a termelési ciklusok hektikusságát, a gyors gyártósori átszervezéseket megoldani képes, önálló vállalkozóként alkalmazott, a kieső munkaerőt önerőből pótolni képes programozó szakemberek iránti kereslet került előtérbe. Ezeknek a hozzáértő embereknek a megtalálása, beállítása és motiválása viszont a hagyományos HR által irányított folyamat mentén már egyre kevésbé megoldható. Az orosz-ukrán konfliktus okozta háborús recesszió hatására az emberek döntéshozatali mechanizmusában első helyre kerültek a pénzügyek, a minél magasabb kereset, illetve az ezek mellett megtartott mobilitási lehetőségek, hogy szükség esetén könnyen tudjanak munka- vagy lakóhelyet váltani. Ezek a mérnök programozók a bevételük maximalizálására, a valós elvégzett munkára és az azért kapott megfelelő ellentételezésre fókuszálnak, és döntéseikben a „biztos munkahely” helyett ma már a szabadságuk és mobilitásuk megőrzése elsőbbséget élvez. Ezeknek a céloknak az összehangolása a profitvezérlet, az élesedő piaci verseny miatt árérzékeny cégek igényeivel komoly szervezőmunkát, erre szakosodott professzionális „body leasing” szolgáltatás igényel.

Piaci változások: új kihívások a szakemberek előtt

A megrendelői oldalon zajló átalakulásokkal párhuzamosan az elmúlt években az automatizálási szakemberek gondolkodásában is jelentős változások következtek be, de ezt a vállalatokat ért piacpolitikai kényszerítő impulzusokkal szemben elsősorban generációs hatások indukálták, és az olyan tényezők, mint a vírusválság esetükben inkább egyfajta katalizátor szerepet töltöttek be.

A home office, a több szabadság, a work-life balance menedzselése egyre fontosabbá vált az életükben, ami egy spontán önállósodási folyamatot indított be. Sokan döntöttek önálló vállalkozás alapításáról, és először még a „stabil” munkahely mellett, majd azt elhagyva már kizárólag a saját kapacitásuk egyre hatékonyabb piaci értékesítésével biztosítottak az átlagnál magasabb jövedelmet és életszínvonalat maguk, és családjuk számára. Ez a folyamat mára összeért az automatizálási piac leginnovatívabb, a mobilitást előtérbe helyezve fejlődni akaró cégeinek felfogásával, és létrejött egy organikus, közös érdeken alapuló fejlődési folyamat, amelyben a minden változik elv mentén permanens párbeszéd zajlik annak érdekében, hogy mindkét fél nyertesként tudjon a közös munka részese lenni. Természetesen, mint minden új termék vagy szolgáltatás piacra vezetésekor itt is megvannak mindkét oldalon azok a problémák és nehézségek, amelyeket a gyakran napi szinten változó feladatok, munkahelyszínek okoznak, gondolva itt például arra, hogy egy projekt Németországban kezdődik, de négy hét múlva már az USA-ban folytatódik. Az önálló programozó vállalkozók számára ilyen kihívásnak számít még a betegség, illetve más előre nem látható okból szükségessé váló azonnali helyettesítés, vagy a családtól távol végzett, folyamatos hétvégi jelenlétet igénylő munkavégzés is. De jelentős, sokszor megoldhatatlan terhet jelentenek a megrendelői oldal szigorú anyagi felelősségi szabályai (hibás teljesítés, vállalási határidő csúszása) miatt kötelező személyi és anyagi kártérítési biztosítások megkötése, vagy a távoli országokba történő utazások, szállás, ellátás megszervezése is.

Új trendek

Egyre többen várják el az ügyfél oldalon a „független szakértőket” az automatizálási piacon. Több kezdeményezés is van már arra, hogy független szakemberekből álló, kvázi bármikor elérhető „human puffert” lehessen igénybe venni, ahonnan, ha szükséges, akár egy speciális szakembert is lehet bérelni egy bizonyos időszakra. Van erre már konkrét példa is, hiszen Európában a NERDMATION már több országban képes biztosítani szakmai és motivációs faktorok alapján szelektált szakemberhálózatot, akiket egy jól menedzselt központból irányítanak. Egy ilyen hálózat előnye, hogy képes a megrendelő piacának változó igényeit lekövetni, ezek alapján a gyártásban történt változásokra gyorsan, és rugalmasan reagálni, mely a cég számára komoly versenyelőnyt jelenthet. Felkészült a projektek során bármely okból kieső szakemberek pótlására, ezt akár 48-72 órán belül tudja azonos szakmai színvonalon megoldani. Az ilyen hálózat outsourcing működése a cégek költséghatékonysági törekvéseit is segítve azokat a mára szinte elérhetetlen programozó szakembereket biztosítja, akikért a piacon egyre élesebb versenyfutás zajlik.