Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

Lefordított pszichológia: A sportpszichológusokkal szembeni attitűdök, 2. rész

Az előző cikkben a sportpszichológusokkal (SPC) kapcsolatos tapasztalatokat tárgyaltuk egy 2018-as tanulmány alapján, amely Tapasztalatok, hatékonyság és a sportpszichológiai tanácsadókkal szembeni vélemények címmel jelent meg a Critical Review of Peer-Reviewed Articles folyóiratában. Az írás három különböző szempontból vizsgálja az SPC-kkel kapcsolatos megítélést: tapasztalatok, emberek véleménye és általános hatékonyság. Mivel az SPC-kkel kapcsolatos tapasztalatokkal már foglalkoztunk, itt az ideje, hogy összefoglaljuk a tanulmány következtetéseit a sportpszichológusokról kialakult véleményekről és általános hatékonyságukról.

Úgy tűnik, hogy a nemek között különbségek vannak abban, hogy mit várnak az SPC-vel való munkától. Egy NCAA tanulmány alapján a női sportolók inkább a kommunikációval (azaz az edzőkkel vagy csapattársakkal), és a negatív érzelmek kezelésével kapcsolatos előnyök iránt érdeklődnek. Ezzel szemben férfi társaikat jobban érdeklik azok a lehetőségek, amelyek az edzésen elért eredményeik versenyen való megismétlésével kapcsolatosak.

A szakirodalomban a sportolók, edzők, sportvezetők és sportorvosok általános véleménye pozitív a sportpszichológusokkal szemben. A jó vélemény azonban nem áll összhangban az áttekintés egy korábbi következtetésével, miszerint az SPC-k nehezen találnak időt az edzőkkel való találkozásra. A szerzők foglalkoznak ezen megállapítás valószerűségével, hiszen az adatok nagyon kisszámú mintából származnak, és a megítélést többnyire házilag készített kérdőívekkel mérték. Így a percepciók mérésére használt értékelések megkérdőjelezhetőek mind a konstruktív érvényesség, mind az adatok szempontjából.

A SPC-kkel kapcsolatos pozitív hozzáállás ellenére van néhány általános probléma. Az edzők például gyakran tartanak attól, hogy a sportpszichológusok tönkreteszik az edző-versenyző kapcsolatot. Az áttekintés egy svédországi példát idéz, ahol a trénerek „attól tartottak, hogy elveszítik a sportolóik bizalmát, mert a versenyzők elköteleződnek az SPC-k mellett, és ezért semmiképpen sem akarták, hogy beavatkozzanak a munkájukba”. Hasonló nagy probléma a titoktartási kötelezettség, ami miatt az SPC-k sok információt nem oszthatnak meg az edzőkkel, ezért a kapcsolatuk (edző-SPC) sem olyan gyümölcsöző, mint az lehetne. A sportvezetői fronton is vannak problémák. A sportvezetők gyakran úgy gondolják, hogy az SPC-k az edző munkájának egy részét végzik. A tanulmány utal arra, hogy „a főiskolai sportigazgatók nem tekintették kizárólagosnak a SPC-k munkáját; elvárták, hogy az edzők a SPC-hez hasonló szerepet töltsenek be a sportolók igényeinek kielégítésében”.

Az SPC-k általános hatékonysága

Úgy tűnik, hogy szinte alig van olyan szakértői tanulmány, amely az SPC-k eredményeivel foglalkozna. Ha lennének, akkor azok ebben a bekezdésben szerepelnének az SPC-k hatékonyságáról, de mivel nincsenek, ehelyett a hatékony SPC-hez szükséges fő jellemzőkre összpontosít. A tanulmány szerint ehhez a következő tulajdonságokkal kell bírniuk:

  1. Először is barátságos és informális hozzáállással kell rendelkezniük, szemben a klinikai pszichológiai vagy tanácsadói kontextusban alkalmazott formálisabb és terápiaszerűbb megközelítésnél. E szerzők szerint ez a kötetlenség segít a sportolóval való kapcsolat kialakításában.
  2. Másodszor jó kommunikátoroknak kell lenniük. Ehhez fontos a jó „hallgatási készség”, nyitottság mások ötleteire, és képesnek kell lenniük arra, hogy ismereteiket közérthető nyelven közvetítsék.
  3. Harmadszor meg kell próbálniuk szolgáltatásaikat az egyes sportolókhoz igazítani, beleértve azt is, hogy elérhetőek legyenek, ha a versenyzőknek szükségük van rájuk, és lelkesedést mutassanak az elvégzendő munka iránt.
  4. Negyedszer meg kell érteniük a sportolók világát, és ezt az adott a sportoló sportágának megismerésével kell elérni.
  5. Ötödször megbízhatónak kell lenniük. Ennek érdekében arra kell bátorítaniuk a sportolókat, hogy teljes biztonságban érezzék magukat még akkor is, ha a sporttal és a magánéletükkel kapcsolatos problémáikról beszélnek.
  6. Végül pozitívnak kell lenniük, és demonstrálniuk kell a sportolóknak, hogy képesek használni ugyanazokat a mentális készségeket, amelyeket tanítanak.

Még ha nem is kérjük az SPC-ket az eredményeik bizonyítására, akkor is elvárjuk tőlük azt, hogy sokféle tulajdonsággal és készséggel rendelkezzenek. Nem könnyű egy személyben jó kommunikációs készséggel, alkalmazkodóképességgel, laza légkörrel és a megbízhatóság látszatával rendelkezni.

A leginformatívabb része ennek az áttekintésnek az, hogy végül is mennyire felszínes lett. Ha egy SPC-vel beszélget, akkor nagyon módszeresnek tűnik az adatokkal kapcsolatban, és valószínűleg többször is használja a „bizonyítékokon alapuló gyakorlat” kifejezést, de ahogy ez az írás is mutatja, a terület még szinte érintetlen. Egyszerűen fogalmazva még nagyon kevés szakértői tanulmány született a sportpszichológusok munkájának a hatékonyságáról. Ráadásul egyik sem a tényleges eredményekre, hanem főként az attitűdökre összpontosít, így még ha egy megközelítés bizonyítékokon alapul is, a tényszerűsége megkérdőjelezhető.


Előző rész

Lefordított pszichológia: A sportpszichológusokkal szembeni attitűdök, 1. rész