Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

Az Európai Unió új AI-törvénye

Az Európai Unió döntéshozói megállapodtak a mesterséges intelligencia (AI) szabályozását célzó átfogó jogi keretről, ami mérföldkőnek számít ebben az ügyben. Ez a világon az egyik első teljeskörű lépés, ami egy olyan technológia megfékezésére irányul, amely gyorsan fejlődik, és mélyreható hatással van a társadalomra és a gazdaságra nézve egyaránt.

Az AI-törvény célja, hogy egyensúlyt teremtsen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos előnyök és kockázatok között, és foglalkozzon az olyan aggályokkal, mint a munkahelyek automatizálása, a félretájékoztatás online terjedése és a nemzetbiztonsági fenyegetések. Bár a törvény még mindig a végső jóváhagyásra vár, de alapelvei már szilárdan lefektették.

Az AI-törvény kulcsfontosságú területei

A törvény kifejezetten a mesterséges intelligencia legkockázatosabb alkalmazásait célozza meg olyan ágazatokban, mint a bűnüldözés és az alapvető szolgáltatások, beleértve a víz- és energiagazdálkodást. Új, megfelelőbb átláthatóságot ír elő a nagyméretű, általános célú mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztői számára, mint például a ChatGPT chatbot. Emellett egyértelmű közzétételt határoz meg az AI által generált kimenetekre vonatkozóan, beleértve a chatbotokat és a mélyhamisítási technológiákat is.

Az arcfelismerő szoftverek rendőrség és kormányzati szervek általi használatát szigorúan ellenőrizni fogják, és ez alól csak a nemzetbiztonságot érintő ügyek jelenthetnek kivételt. Az ezeket a szabályokat megszegő vállalatok a teljes bevételük akár 7 százaléknak megfelelő büntetésre is számíthatnak.

Európa szabályozási jövőképe

Thierry Breton, az Európai Bizottság biztosa – aki jelentős szerepet játszott az egyezmény tárgyalásában – kiemelte Európa úttörő és globális szabványalkotó szerepét ezen technológia kontrollálása terén. Ez a szabályozási kezdeményezés az AI irányítására vonatkozóan Európát a világ élvonalába helyezi.

Az áttörés ellenére aggályok merülnek fel a törvények hatékonyságával kapcsolatban. Számos szakpolitikai szempontot nem hajtanak végre 12–24 hónapig, ami az AI fejlődési ütemét tekintve számottevő időtartam. Ezen túlmenően jelentős vita alakult ki a törvények nyelvezetéről, illetve az innováció ösztönzése és a károk enyhítése közötti egyensúlyról.

A brüsszeli megállapodás

A brüsszeli megállapodás háromnapos intenzív tárgyalássorozat eredménye volt, ami tökéletesen jelzi, hogy mennyi a vitás kérdés a mesterséges intelligencia szabályozása körül. A végső részletek még kidolgozás alatt állnak, ami késleltetheti a hatályba lépést.

A mesterséges intelligencia szabályozásának sürgőssége a ChatGPT megjelenése után kapott igazán nagy figyelmet, mivel bemutatta, hogy manapság mire is képes az AI. Ez más országokat már különböző szabályozó lépések megtételére ösztönzött, igaz a mesterséges intelligencia irányításának eltérő megközelítésével. Az Egyesült Államok az AI nemzetbiztonsági vonatkozásaira összpontosított, míg más nemzetek, például Nagy-Britannia és Japán inkább laissez-faire álláspontot képviselnek.

Gazdasági és politikai következmények

A mesterséges intelligencia jelentős mértékben alakítja át a világgazdaságot, és több trillió dolláros értéket fog képviselni. Ahogy azt Jean-Noël Barrot, Franciaország digitális átállásért és távközlésért felelős minisztere megjegyezte, a technológiai vívmányok gyakran megelőzik a gazdasági és politikai fejlődést.

Európa proaktívan lépett fel a mesterséges intelligencia szabályozása terén, így már 2018-ban is tett erőfeszítéseket az ügyben, és a technológiai iparágakra is olyan szintű felügyeletet akart bevezetni, mint az egészségügyben vagy a bankszektorban. Ez a kezdeményezés az adatvédelemről, a versenyről és a tartalom moderálásáról szóló átfogó törvények elfogadását követi.

A törvény kockázatalapú megközelítést alkalmaz, és szigorú felügyeletet ír elő az olyan mesterséges intelligencia-alkalmazásokra, amelyek károsíthatják az egyéneket vagy a társadalmat. Ez magában foglalja a kötelező kockázatértékelést és a humán felügyeletet az AI-rendszer fejlesztésében, különösen az olyan érzékeny területeken, mint a munkaerő-felvétel és az oktatás.

Vitatott kérdések és globális hatás

Az EU-ban a mesterséges intelligencia szabályozásáról folytatott vita hűen tükrözi az ilyen transzformatív technológia törvényi keretek közé szorításának összetettségét. A törvény hatással lesz a mesterséges intelligencia fő fejlesztőire, és az azt használó különböző ágazatokra az egészségügytől a banki szolgáltatásokig. A végrehajtási kihívások és a szűkös kormányzati költségvetések közepette elérhető szakértők alkalmazása azonban kérdéseket vet fel a törvény hatékonyságával kapcsolatban. Jogi kihívások várhatók, amelyek hasonló aggályokat tükröznek, mint amivel a korábbi uniós jogszabályok – például az általános adatvédelmi rendelet – szembesültek.

Az AI-törvény jelentős lépés az AI-szabályozásról szóló globális diskurzusban, precedenst teremtve, amely valószínűleg világszerte befolyásolja a jövőbeli intézkedéseket. Sikere azonban a hatékony végrehajtáson és betartatáson múlik, ami aláhúzza az AI irányítás bonyolult tájain való eligazodás szerteágazó problémáit.