Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

NECM: Felelősséggel a szállítmányozásban

A történelemben a számottevő események által elindított változások – függetlenül attól, hogy azok kiindulása politikai vagy gazdasági eredetű volt – minden esetben jelentősen alakították át az emberek addigi aktuális gondolkodását a gazdaság, vagy egy adott területének működésével kapcsolatban. Ezeket a számottevő mértékű változásokat pedig minden esetben a lehetőségek időszaka követte, amiben a megfelelő hátterű cégek hosszú távon építettek fel maguknak sikereket.

A lehetőségek jellemzően – gazdasági szektortól függetlenül – minden területen megjelentek és mindenki számára elérhetőek voltak, így a sikerességnek az sem szabott gátat, ha egy adott gazdasági szektor már évtizedek óta egy meghatározott struktúrában működött. A jelenben zajló polikrízis elindítója – a pandémia – sem jelentett ez alól kivételt, sőt egyedisége okán (és természetesen a szomorú következményeivel) teljesen új helyzetet teremtett. Ez az állapot tovább eszkalálódott az ukrán válság miatt és új, korábban sosem látott kihívások elé állította, állítja a vállalkozások döntéshozóit. Az ilyen időszakok sok vezetőnek komoly veszélyfaktort jelentenek, míg – ezzel ellentétben – másoknak komoly esélyt kínálnak arra, hogy új piacokat szerezve sikereket érjenek el és jelentős növekedést realizáljanak.

Remek példa erre a transzformációra a logisztika, szállítmányozás területe, ahol – a gazdaság dinamikus fejlődése mellett is – éveken keresztül egy megszokott, elfogadott rend mentén működtek a cégek közti folyamatok, és működött a teljes iparág. Az szektorban – bár fundamentális változások nem történtek – a progresszív gazdasági környezetnek köszönhetően a szolgáltatók egyre komplexebb megoldásokkal fedték le a megnövekedett igényeket, így döntéshozói szinten fontos, ugyanakkor egyre bonyolultabb és kockázatosabb feladat lett a megfelelő szállítmányozó partner kiválasztása. Amiben viszont drasztikus változás érzékelhető az a terület megközelítése, kezelése döntéshozói oldalról, hiszen a vezetők az aktuális és folyamatosan változó üzleti kihívásaik miatt a lehető legkevesebb időt kívánnak – és tudnak – a témakörrel foglalkozni. Habár a logisztika-szállítmányozás kérdése jellemzően nincs az üzleti értekezések fókuszában, így a különböző elemzések is relatív keveset foglalkoznak vele, hiszen a szektor – a szolgáltatás jellegéből adódóan – a gazdasági élet meglehetősen gyakorlati, funkcionális területeként van jelen, amit a döntéshozók általában a „szükséges rossz” kategóriába helyeznek a mindennapi ügymenetben. Pontosan ettől válik azonban remek indikátorrá is, amiben jól lehet szemléltetni az üzletmenet, és a menedzserek döntéshozatalainak aktuális változását.

A szállítmányozás szerepének újradefiniálása: Necessary Evil Consulting and Management

Azok a vállalkozások, ahol komoly szakmai munka folyik, nem sokat kommunikálnak a külvilág felé, keveset hallani róluk. Sokszor meg is lepődik a piac, amikor a „semmiből” előbukkan egy újabb, akár nemzetközi szinten is unikális termék vagy szolgáltatás tulajdonosa. A meglepetés már csak akkor nagyobb, ha ráébredünk, hogy az adott cég már évtizedek óta elismert résztvevője saját piacának. A NECESSARY EVIL CONSULTING AND MANAGEMENT (NECM) ebben a gazdasági környezetben a szállítmányozás és fuvarozás új dimenzióját biztosítja a partnerek számára. A megkérdezett iparági szereplők szerint a legtöbb minőségi probléma egy szállítási feladat során alapvetően a tervezési szakasz nem megfelelő elvégzése okán keletkezik. Ennek mentén az NECM elengedhetetlen eleme az egyértelmű felelősségvállalás, a permanens rendelkezésre állás és az előre nem tervezett problémák ügyfélközpontú megoldása. A NECM tehát a hagyományos fuvarozás-szállítmányozás olyan prémium szintje, amely lehetővé teszi a megrendelő oldalán, hogy saját üzlete fontosabb kérdéseivel foglalkozzon, és a termék meglétéhez kapcsolódó teendőket, az időben történő magas színvonalú utánpótlásához „szükséges rosszat” pedig az NECM végezze el a több mint 20 éves szállítmányozási, tanácsadói és szakmai tapasztalatára támaszkodva.