Budapest     Debrecen     Szeged     Miskolc     Pécs     Győr     Nyíregyháza     Kecskemét     Székesfehérvár     Szombathely     Szolnok     Érd     Tatabánya     Sopron     Kaposvár     Veszprém     Békéscsaba     Zalaegerszeg     Eger     Nagykanizsa     Salgótarján     Esztergom     Dunaújváros     Hódmezővásárhely     Szekszárd     

Az amerikai vagyon növekedése (1. rész): Rekordnövekedés a nettó vagyonban és a jövedelemben

Meglepő fordulat az amerikai háztartások pénzügyi jólétének figyelemre méltó fellendülése, amely a 2019 és 2022 közötti időszakban elért legjelentősebb vagyonnövekedést jelenti. Ez a megállapítás a Federal Reserve által nemrég közzétett adatokból származik, amelyek a medián nettó vagyon jelentős növekedését mutatták, ami az inflációval kiigazítva elképesztő módon 37 százalékkal emelkedett a hároméves időszak alatt.

Ez figyelemre méltó ugrást jelent a háztartások vagyongyarapodásában, amit az adatgyűjtés 1989-es kezdete óta regisztráltak. Ezzel párhuzamosan a családok mediánjövedelme 2018 és 2021 között inflációval kiigazítva 3 százalékkal nőtt.

Egy emelkedő áradat

A vagyonnövekedés nem korlátozódott egy adott rétegre, hanem egy olyan tendencia volt, amelyet az amerikaiak – éljenek bármennyire is különböző gazdasági körülmények között – szinte kivétel nélkül megtapasztaltak. A megtakarítások nőttek, a hitelkártyaegyenlegek csökkentek, a nyugdíjszámlák pedig bővültek stabilabb pénzügyi alapot nyújtva az egyének számára. Más – kormányzati és magán – adatforrások is rámutattak ezekre a pénzügyi javulásokra, amik még jobban megerősítették a Fed jelentésének hitelességét az amerikai háztartások vagyoni helyzetének értékelésében.

E jelentés közzététele különösen fontos, mivel ez az első, amely a COVID-19 világjárvány kezdete óta készült. Betekintést nyújt abba, hogy a családok hogyan boldogultak egy olyan gazdaságilag viharos időszakban, amikor 2020 elején tömegesen szűntek meg a munkahelyek, de amit több kormányzati ösztönző csomag is próbált enyhíteni. A közelmúltban az alacsony munkanélküliséggel és a jelentős béremelkedéssel jellemezhető újraéledő munkaerőpiac jelentősen hozzájárult a jövedelemnövekedéshez. A megjelenő gyors infláció azonban némiképp lerontotta az eredményeket, és megdrágította a mindennapi kiadásokat.

A jelentés értékes kontextusba helyezi az infláció fogalmának magyarázatát, kiemelve, hogy az idővel vásárlóerő-veszteséget eredményez, ami a fogyasztók azon képességére van hatással, hogy mennyire és milyen módon tudják megengedni maguknak a különböző árukat és szolgáltatásokat. Az infláció emelkedését és csökkenését különböző tényezők befolyásolják, beleértve a fogyasztói kereslet változásait és olyan külső tényezőket, mint az olajtermelés és az ellátási láncban bekövetkező zavarok. Érdemes megemlíteni, hogy az inflációval való kiigazítás nélkül a mediánjövedelem 20 százalékos növekedést mutatna. Ez a tény pedig kiemeli az amerikai háztartások ellenálló képességét a gazdasági kihívásokhoz való alkalmazkodásban.

Kellemes meglepetés

A pénzügyi fejlődés legszembetűnőbb aspektusa, hogy széles körben elterjedt, és különösen az alacsonyabb jövedelmű családok javát szolgálja. Ez az eredmény különösen figyelemre méltó, ha összehasonlítjuk a 2007-2009-es recesszió utóhatásaival, amikor a háztartások vagyona csak évek múlva, vagy egyáltalán nem állt helyre teljesen. Bár a 2019-2022 közötti időszakban az illetmények minden csoportban emelkedtek, azonban a leggazdagabbaknál volt a legjelentősebb az előre lépés, ami a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedését eredményezte. Ez a különbség a medián és az átlagjövedelem adatai közötti különbségben is megmutatkozik, mivel az átlagjövedelem 15 százalékkal emelkedett, ami az egyik legnagyobb hároméves vagyonnövekedés, amelyet valaha is regisztráltak.